بایگانی ماهانه

آرشیو ماهانه با ساختار تاریخ

استارتاپطراحی خدمات

طراحی خدمات یعنی طراحی محصول؟

طراحی خدمات می کنید یعنی طراحی محصول نمی کنید؟ گفتگو با مشتری طراحی خدمات  گفتگوی دوم: شفاف کردن طراحی خدمات برای مخترعین محصول   دومین مطلب از مطالب گفتگو با مشتری را با الهام از سوال پر تکراری که در بحث های مربوط به طراحی خدمات برای مشتریان پیش می…
طراحی خدمات

طراحی خدمات با لهجه: سرویس دیزاین

  گفتگو با مشتری طراحی خدمات گفتگوی اول: معرفی کار به صاحب کسب و کار سنتی   طراحی خدمات در ایران حوزه کاری چندان شناخته شده ای نیست و به همین علت معرفی این کار در بازار ایران کار سختی به حساب می آید. ما در لین دیزاین با گروه…
شیوا صالح نیا
21 شهریور 1397