طراحی خدمات رویکردی میان رشته‌ای است که از روش‌ها و ابزارهای متنوعی برای پیاده‌سازی آن ایجاد شده است. برخی از این ابزارها صرفاً برای طراحی خدمات ایجاد شده‌اند، شماری از آن‌ها اولین بار توسط بازاریابان خدمات به طور گسترده مورد استفاده قرار گرفته‌اند، بعضی دیگر ابزارهای طراحی هستند که در گرایش های مختلف طراحی مورد استفاده قرار می‌گیرند، و بعضی هم از رشته‌هایی همچون جامعه شناسی، مدیریت، بازاریابی یا حتی فیلمسازی برای انجام عملیاتی خاص در طراحی خدمات به کار گرفته شده‌اند.
تعداد ابزارها بسیار زیاد و نحوه‌ی استفاده‌ از هر یک، بر اساس نیاز خاص هر پروژه طراحی خدمات متفاوت است اما با هدف ملموس کردن هر چه بیشترِ آنچه در هر یک از گام‌های طراحی خدمات رخ می دهد، در زیر شماری از ابزارهای طراحی خدمات در ۵ مرحله کلی همدلی (/کشف پدیده‌ها)، خلق (/تعریف مسئله)، ایده‌پردازی (/توسعه راهکارها)، نمونه سازی (/پروتوتایپ خدمات)، و آزمون پیاده‌سازی (/ارائه خدمت) ذکر شده‌اند:

۱. نقشه ذینفعان برای تحلیل مهم‌ترین ذینفعان مرتبط با موضوع و برنامه‌ریزی بر اساس آن
۲. مشاهده در سایه برای درک چیستی رفتارها
۳. مصاحبه‌های میدانی برای درک چرایی رفتارها
۴. درگیری در تعامل برای کشف ناگفته‌های ذینفعان
۵. کاوشگر فرهنگی برای استخراج واقعیت با کمک خود کاربر

همدلی

۶. پنج چرا برای رسیدن به اصل مشکل
۷. روایت یک روز در زندگی مشتری برای جمع بندی مطالعات
۸. ایجاد پرسونا برای طراحی و اجرای آزمون برای بخش‌های مشتری
۹. دیاگرام مشابهت برای تحلیل یافته‌ها
۱۰. تعیین الزامات طراحی برای طراحی خدمت مطلوب مشتری
۱۱. تعهد طراحی برای هدفگذاری تحقق مطلوبیت‌ها

خلق

۱۲. تکنیک “چه می‌شود اگر” برای تفکر الهام بخش
۱۳. ایده پردازی سریع برای رسیدن به ایده های اولیه
۱۴. داستان سرایی و ترسیم استوری بورد برای مصورسازی
۱۵. نقش بازی کردن روی صفحه کاغذ برای تصور کردن خدمت
۱۶. نقشه سِیر مشتری برای نزدیک کردن ایده‌ها به راه‌حل واقعی

ایده‌پردازی

۱۷. صحنه سازی اجرا در شرایط واقعی برای بهبود راه حل
۱۸. پروتوتایپ سازی و شبیه سازی
۱۹. استفاده از تکنیک‌های مختلف هم‌آفرینی برای درگیر کردن سایر ذینفعان
۲۰. متدهای چابکی برای توسعه سریع و پاسخگو بر اساس بازخورد مشتری

نمونه‌سازی

۲۱. خلق بوم مدل کسب و کار جدید و اجرای آزمون‌های تناسب خدمت- بازار
۲۲. نقش بازی کردن برای تعامل با کارکنان به منظور درک بهتر از خدمت جدید
۲۳. بلوپرینت خدمات برای متصل کردن نقشه سِیرها به فرایند کاری سازمان
۲۴. استفاده از نقشه چرخه عمر مشتری برای کشف خلأها در اجرا و رفع آن‌ها

پیاده‌سازی

در وبلاگ لین به تعریف کلی این ابزارها و ابزارهای تخصصی‌تر طراحی خدمات خواهیم پرداخت.