Skip to main content

شیوا صالح نیا

رسم است که برای معرفی یک فرد، فهرستی از بهترین ویژگی‌های شخصیتی را بنویسند و از تجربه‌هایی بگویند که به آن می‌بالند.

من اما به واسطه باور عمیقی که به انسان‌محوری در طراحی دارم، همیشه سعی دارم واقعی‌ترین چهره افراد را مبنای کارم قرار دهم. چهره‌ای با عقبه‌ای شامل افتخارات و اشتباهات، خوبی‌ها و نقص‌ها، و نقاط قوت و نقاط ضعف. حالا نوبت خودم رسیده که چهره واقعی‌ام را برای شما تعریف کنم.

شیوا یک فرد باپشتکار است اما گاه به خود نهیب می‌زند که مطمئن شو در مسیر اشتباه پشتکار به خرج نمی‌دهی.

شیوا یک فرد مهربان است که بیشتر اوقات هم‌تیمی خوبی به حساب می‌آید اما به ویژه هنگام کار، سختگیری‌های خاص خودش را هم دارد که گاهی همکارانش را غافلگیر می‌کند.

شیوا یک فرد منعطف است به ویژه برای همراه کردن افراد در کار تیمی، اما گاه یک قدم هم از اصول حرفه خودش کوتاه نمی‌آید حتی اگر این ایستادگی هزینه داشته باشد یا با مهربانی‌اش در تضاد باشد.

شیوا یک فرد درون‌گرا است که به سبب آن گاهی بیش از حد ساکت به نظر می‌آید، اما از طرف دیگر همین ویژگی از او شنونده‌ای فعال ساخته است که می‌تواند با همدلی دنیای دیگران را درک و کشف کند.

شیوا یک فرد اهل مطالعه و تجربه است که هیچ وقت از آن‌ها سیر نمی‌شود. در این مسیر گاه دچار ایده‌آل‌گرایی شده است و چند سالی است که راه علاجی به نام تفکر طراحی و اقدام به آزمایش برای آن یافته است.

شیوا آنقدر جسور هست که در این سال‌های سخت اقتصادی، با اعتماد به توان خودش، یاری نیکو جاویدپور دوست توانمندش، و فرصت‌های بهبود هنوز باقی در کشورش، رویا بپردازد و زندگی‌اش را صرف تحقق آن رویا کند.  در عین حال آنقدر انسان هست که سختی‌ها، ناامیدی هم‌وطنانش، و پیچیدگی‌های سیستم‌های کاری کشورش بر قلبش سنگینی کند و باورش را متزلزل. اما آنقدر تجربه‌های مختلف کاری و زندگی را از سر گذرانده که این سختی‌ها را به جای منشأ ناامیدی، منشأ انگیزه بیشتر برای هوشمندانه‌تر و سخت‌تر کار کردن کند.

لین دیزاین بخشی از رویای نیکو و من برای آینده زندگی و کارمان در ایران و خارج از ایران است. به تحقق این رویا متعهدم.

برای اینکه کاملا رسم معرفی حرفه‌ای را نشکسته باشم، و برای احترام به شمایی که تا این قسمت متن را خوانده‌اید، لینک پروفایلم در لینکدین در دسترس شماست، گرچه در صفحه‌ام صرفا به ذکر پررنگ‌ترین تجربیات بسنده کرده‌ام:

https://www.linkedin.com/in/shiva-salehnia-59310557