Skip to main content

نیکو جاویدپور

نیکو جاویدپور یک دغدغه اساسی دارد: تجربه زندگی آدم ها را با ساختن راه حل برای مساله‌های مختلفی که کسب‌و‌کارها و سیستم‌ها با آن مواجه می‌شوند، بهتر کنیم.

برای بهتر زندگی کردن خودش و هدیه دادن این تجربیات به دیگران، از هر دری تجربه کسب کرده و دائم در حال تجربه کردن بینش‌ها و روش‌های متفاوت است، تا هم درک خود را از ابعاد گوناگون مسائل گسترش دهد، هم امکان‌های تازه در آفریدن راه‌حل‌ها را کشف کند.

با تحصیل در رشته‌های مهندسی صنایع و MBA، و تجربه کار به عنوان مشاور مدیریت، مشاور ارگونومی، آموزشگر، تسهیلگر و هدایتگر منابع انسانی، بنیان گذاشتن یک کسب و کار و مشاوره پیاده‌سازی سیستم‌های یکپارچه مدیریت عملیات، نیکو، نیک دانست که چه کمبودها و نیازهایی در اجرای روش‌های حل مساله و توسعه کسب‌وکارها دیده می‌شود. بنابراین برآن شد تا نگاهی جامع‌تر، بر مبنای تفکر سیستمی و با تمرکز بر ارزشمندی موجودات به ویژه انسان‌ها را برگزیند. تجربه کمک به کسب وکارهای نوپا و باسابقه، نشان داد که این رویکرد چنان موثر است که می توان در قالب خدمات آژانس لین دیزاین آن را ارائه داد، پس این کار را انجام دادیم!

موضوعاتی که نیکو را برای حل مساله وسوسه می‌کنند، تغییر رفتار از طریق طراحی است. حوزه جذابی که سنگفرش‌های مسیر آینده‌اش را می‌چیند.

راه شناخت و رشد نیکو از دل تعامل شناخت‌گرا و ارزش‌آفرین با انسان‌ها، و راه رفتن با کفش‌های آن‌ها می‌گذرد.

روش مورد علاقه نیکو، الهام گرفتن از نگرش‌ها، الگوها و روش‌هایی است که در حوزه‌های مختلفِ تجربه‌های انسانی، برای شناختن و آفریدن به کار گرفته می‌شوند تا مفاهیم و روش‌های اثرگذار تازه‌ای طراحی شوند. روشی که یک ورزشکار برای اجرای یک حرکت تعادلی روی طناب به کار می‌گیرد؛ می‌تواند الهام بخش چیدمان ساختار یک سازمان و ارتباطات میان اجزای آن، برای گذار از یک شرایط بحران بازار باشد!
چیدمان، چیدمان، چیدمان! ما از واقعیات استفاده می کنیم تا به حقایق دست یابیم؛ حقایقی پر از سوال‌های عمیق! و سپس واقعیات را به گونه‌ای تازه، در طرحی نو می‌چینیم، که پاسخگوی سوالات باشند! چنین گفت نیکو

https://www.linkedin.com/in/nikoojavidpour