Skip to main content

مشاوره خلق مدل کسب و کار

اطمینان از انتخاب درست مدل کسب و کار

 

مشاوره خلق مدل کسب و کار

 

چه زمانی به این مشاوره نیاز دارید؟

هنگامی که از ارزش ایده برای مخاطبان اصلی آن مطمئن شدید، هنوز چند گام دیگر با شروع کسب و کار فاصله دارید. اولین گام بعد از اطمینان از درست هدف گرفتن ارزش پیشنهادی، اطمینان از انتخاب درست مدل کسب و کار و جریان درآمد و هزینه ای این ایده است.

 

چرا به این مشاوره نیاز دارید؟

چون به دنبال ایجاد کسب و کاری هستیم که بتواند سال ها دوام بیاورد و برای اطمینان از این موضوع باید مطمئن شد که:

 • چه سهمی از بازار برای این ایده قابل دستیابی است؟
 • چند مدل کسب و کار برای ارائه این ارزش می توان پیشنهاد داد؟
 • برای هر مدل کسب و کار به چه تعداد از مشتری باید خدمت یا محصولی ارائه داد که به نقطه سر به سر برسید؟
 • حاشیه سودی که از مخاطبان اصلی این ایده می توان در ابتدا و در ادامه انتظار داشت، چه قدر است؟
 • چه کانال هایی برای دسترسی به مشتری دارید؟
 • چه تخمینی از هزینه جذب هر مشتری از طریق هر کانال مشتری دارید؟
 • در بازار، خدمت یا محصول حاصل از این ایده با چه کسان دیگری مقایسه می شود؟ مدل کسب و کار آن ها چیست؟
 • اقیانوس آبی فعالیت کسب و کار حاصل از این ایده کجاست؟
 • تمرکز کسب و کار کجاست؟ چه فرصت هایی را از دست نمی دهید؟ وارد چه بازاری نمی شوید؟
 • چه شرکا و منابع کلیدی در اختیار دارید؟ چه شرکایی می توانید برای خود بسازید؟
 • و …

 

چه کاری در این مشاوره انجام می شود؟

پاسخ به بخشی از سوالات بالا مانند پیدا کردن اقیانوس آبی کسب و کار شما نیازمند تحقیق عمیق درباره رقبای مستقیم و غیرمستقیم ایده شما است و پاسخ به بخش دیگری از سوالات فوق مانند شرکایی که می توان برای این کسب و کار داشت یا ساخت، تنها با تکیه بر دانش و تجربه افراد حرفه ای کسب و کار ممکن است.

بنابراین در این مشاوره، اعضای لین دیزاین ابتدا به تحقیقات بازار برای شناخت جایگاه این ایده در داخل و خارج از کشور می پردازند و سپس با استفاده از روش های ایده پردازی خلاق، و با تکیه بر تحقیقات انجام شده در مرحله قبلی یعنی مرحله ی طراحی ارزش پیشنهادی، به تعیین فهرست ویژگی های محصولات و خدماتی که می توانند به هر گروه مخاطب ارائه شوند می پردازند و در نهایت، در مشاوره ای گام به گام برای شما، اجزای مدل کسب و کار ایده تان را به شیوه ای حرفه ای و مطابق منطق کسب و کار کنار هم می چینند.

 

چه قدر طول می کشد؟

اعضای لین دیزاین در هر پروژه طراحی تیمی مشترک با صاحب ایده و ذینفعان اصلی ایده تشکیل می دهند و اکثر مراحل طراحی با همکاری یکدیگر پیش می رود. میزان همکاری که صاحب ایده و ذینفعان اصلی در این کار می کنند، تعیین کننده زمانی است که این کار به طول می انجامد ولی به طور معمول، در صورتی که تحقیقات طراحی قبلا انجام شده و نتایج آن مشخص شده باشد، مشاوره مدل کسب و کار دست کم 1 هفته کاری از زمان شروع مشاوره برای رسیدن به بهترین نتیجه زمان لازم دارد.