بایگانی ماهانه

آرشیو ماهانه با ساختار تاریخ

هشدار - خطر عجله در پیاده‌سازی ایده‌ها طراحی تجربه کاربری

هشدار – خطر عجله در پیاده‌سازی ایده‌ها

هشدار - خطر عجله در پیاده‌سازی ایده‌ها چرا نمونه‌سازی پس از طراحی تجربه مشتری مهم است؟ وقتی برای حل مسئله، شیوه تفکر طراحی را به کار می‌بندیم، در گام‌های رسیدن به راه‌حل، مرحله‌ای وجود دارد به اسم نمونه‌سازی (Prototyping) که پس از ایده‌پردازی و شکل‌دهی به مفاهیم کلی و قبل…
لین دیزاین
16 بهمن 1400