بایگانی ماهانه

آرشیو ماهانه با ساختار تاریخ

طراحی خدمات

به طراحی خدمات چه وقت نیاز ندارید؟

به طراحی خدمات چه وقت نیاز ندارید؟ «هر کسی که تنها یک چکش در دست دارد، به هر چه برسد آن را میخ می‌بیند»؛ این جمله معروفی از آبراهام مازلو و انتقادی است که به بسیاری از متخصصان وارد است. گاهی در اثر سال‌ها فعالیت در یک حوزه خاص، پیش…
نیکو جاویدپور
1 مرداد 1397