مشاوره راه اندازی استارتاپ

 

چه زمانی به این مشاوره نیاز دارید؟

از زمانی که استارتاپ ها برنامه MVP خود را تدوین کرده باشند به بعد، موفقیت آن ها در بهبود MVP در گرو یادگیری های کوچک از طریق طراحی آزمایش های کوچکی است که به درستی طراحی و اجرا شده اند. حتی بعد از گذشت مدتی از شروع فعالیت با محصول بهبودیافته در بازار، با استفاده از همین آزمایش ها می توان به بهبود فرایندهای کاری، یا اصلاح مجدد محصول و خدمت یا بررسی استفاده از فرصت های جدید پرداخت.

 

چرا به این مشاوره نیاز دارید؟

استارتاپ ها از ارائه یک حداقل محصول قابل عرضه (MVP) به بازار کار خود را شروع می کنند اما پذیرفته شدن MVP در بازار تازه آغاز مسیر یادگیری های مستمر کسب و کار است. در ابتدای شروع فعالیت در بازار و برای گذر از MVP به محصولی کامل تر و بازاری گسترده تر، باید مشخص شود که:

  • بهترین کانال بازاریابی را برای ارائه MVP انتخاب کرده اید؟
  • مشتریان بالقوه و کانال های جدید بازاریابی محصول یا خدمت به درستی در حال شناسایی شدن هستند؟
  • یکایک فرضیه های مهم شناسایی شده اند و هر بار در هر آزمایش کوچک که به درستی طراحی شده، تایید یا رد می شوند و ابهامی درباره آن ها باقی نمی ماند؟
  • طراحی محصول/ خدمت به تدریج به کدام سمت و به چه شکل باید تغییر کند؟
  • استراتژی بازاریابی و رویکرد فروش نیاز به چه اصلاحی دارد؟
  • معیارهای درستی برای سنجش پیشرفت کسب و کار طراحی و انتخاب شده اند؟
  • معیارهای پیشرفت کسب و کار در بازه های منظم سنجیده می شوند و مورد ارزیابی قرار می گیرند؟
  • با توجه به نتایج به دست آمده از معیارها، فرصت های جایگزینی مدل کسب و کار به موقع و به درستی تحلیل می شوند؟
  • مایلستون های رشد و توسعه کسب و کار به درستی شناسایی می شوند و مورد ارزیابی قرار می گیرند؟
  • و …

 

چه کاری در این مشاوره انجام می شود؟

اگر استارتاپی هستید که هنوز MVP خود را در بازار تست نکرده اید یا مدت هاست که از مرحله MVP گذر کرده اید اما در پی بهبود محصول/خدمت یا فرایندهای کاری خود هستید، اعضای لین دیزاین با تکیه بر مستندات فعلی کسب و کار شما، به شناسایی مهم ترین فرضیه ها و طراحی بهترین آزمایش های بهبود MVP یا محصول می پردازند. در ضمن طراحی آزمایش، مهم ترین معیارهای سنجش پیشرفت نیز طراحی یا اصلاح می شوند به نحوی که در طول دوره انجام آزمایش ها، این معیارها توسط اعضای آن کسب و کار قابل نظارت و پیگیری باشند.

 

چه قدر طول می کشد؟

اعضای لین دیزاین در هر پروژه طراحی تیمی مشترک با صاحب ایده و ذینفعان اصلی ایده تشکیل می دهند و اکثر مراحل طراحی با همکاری یکدیگر پیش می رود. میزان همکاری که صاحب ایده و ذینفعان اصلی در این کار می کنند، تعیین کننده زمانی است که این کار به طول می انجامد. انجام آزمون های MVP و طراحی آزمایش های مستمر برای بازخورد گرفتن مداوم از بازار، بسته به ویژگی محصولات مختلف، ممکن است از یک ماه تا یک سال طول بکشد و معمولا به شکل دوره های آزمایش انجام می شود.