مشاوره طراحی خدمات

 

چه زمانی به این مشاوره نیاز دارید؟

زمانی که نه فرصت جدیدی شناسایی کرده اید، نه در حال معرفی خدمت یا محصول جدیدی به بازار هستید، نه فرایندهای سازمانی آنچنان مشکلی ایجاد کرده اند که در پی رفع آن هستید، اما به روشنی می دانید که اوضاع صنعت شما در حال تغییر است و می خواهید بدانید در وضعیت پیش رو چه طرح های نوآورانه ای می توانید برای ارائه به بازار داشته باشید یا مدت ها است که طرحی کلی از ایجاد تجربه ای جدید در ذهن دارید ولی فرصت نکرده اید مسیری برای اجرایی شدن آن طراحی کنید.

 

چرا به این مشاوره نیاز دارید؟

چون می خواهید در مدت کوتاهی چشم اندازی کمی عملیاتی تر از طرحی که در ذهن دارید یا آینده ای که پیش رو دارید، به دست آورید.

 

چه کاری در این مشاوره انجام می شود؟

یک دور فرایند دیزاین به صورت بسیار سریع به روش اسپرینت ۵ روزه انجام می شود. در این ۵ روز کار از درک مسئله شروع می شود و به پروتوتایپ و بازخوردگیری اولیه از مخاطب ختم می شود.

 

چه قدر طول می کشد؟

اعضای لین دیزاین در هر پروژه طراحی تیمی مشترک با صاحب ایده و ذینفعان اصلی ایده تشکیل می دهند و اکثر مراحل طراحی با همکاری یکدیگر پیش می رود. میزان همکاری که صاحب ایده و ذینفعان اصلی در این کار می کنند، تعیین کننده زمانی است که این کار به طول می انجامد اما به طور معمول پروژه اسپرینت لین دیزاین ۵ روز کامل کاری در یک هفته زمان لازم دارد.