مشاوره بهبود فرایندها

 

چه زمانی به این مشاوره نیاز دارید؟

زمانی که بازخوردهای بازار درباره محصول شما مثبت است و مشکلی از جانب ذینفعان برون سازمانی برای دریافت سفارش محصول یا خدمات وجود ندارد اما به نظر می رسد برای رسیدن به عملکرد بهتر سازمان، فرایندهای سازمان یا تعاملات افراد داخل سازمان یا تعاملات با تامین کنندگان و شرکای سازمانی، نیاز به بهبود و طراحی جدیدی دارند.

 

چرا به این مشاوره نیاز دارید؟

چون برای موفقیت یک محصول یا خدمت در بازار همان قدر که پذیرش مشتری و مخاطبان بیرونی لازم است، پذیرش و آمادگی کارکنان و مخاطبان درون سازمانی و حتی همراهی تامین کنندگان و شرکای سازمانی نیز لازم است و باید مطمئن شد که:

  • آیا نیاز به اصلاح برخی نقش های سازمانی دارید؟
  • آیا نیاز به اصلاح روابط بین بخش های سازمانی و تعاملات و گزارش های آن ها برای بهبود بهره وری دارید؟
  • مرز مسئولیت های نقش ها در سازمان شما (چه در وظایف قبلی و چه در وظایف مربوط به خدمات یا محصولات جدید) برای همگان شفاف است؟
  • آیا می توانید با اصلاح فرایندهایتان دردی از یک تامین کننده حل کنید که از این به بعد تبدیل به شریک کاری شما شود؟
  • اگر برای ارائه خدمت یا محصولی جدید، نیاز به ساختن امکان تعاملی جدید با بخشی از ذینفعان (به جز مشتری دارید) دارید، شیوه های ممکن و محتمل انجام این کار چیست؟
  • آیا در فرایندهای سازمانی شما چرخه هایی دیده می شوند که وجودشان باعث عدم بهره وری شده است؟
  • و …

 

چه کاری در این مشاوره انجام می شود؟

پاسخ به هر یک از سوالات بالا پروژه متفاوتی را رقم می زند. اما به طور کلی، ابتدا مسیری که هر یک از ذینفعان داخلی سازمان یا هر یک از بخش های سازمان در انجام وظایف یا تعاملات خود طی می کنند بررسی می شود، در ادامه اشکالات فرایند از جمله موازی کاری ها و خلأهای فرایندی و همچنین فرصت های ایجاد تعاملات موثر شناسایی می شوند، و در نهایت مسیر جدیدی برای فرایند کاری هدف پیشنهاد می شود. پس از پیاده سازی فرایند جدید در سازمان، لین دیزاین از روند اجرای آن را در مدت توافق شده با شما زیرنظر می گیرد تا در صورت لزوم، به بهبودهای بعدی درباره آن بپردازد.

 

چه قدر طول می کشد؟

اعضای لین دیزاین در هر پروژه طراحی تیمی مشترک با صاحب ایده و ذینفعان اصلی ایده تشکیل می دهند و اکثر مراحل طراحی با همکاری یکدیگر پیش می رود. میزان همکاری که صاحب ایده و ذینفعان اصلی در این کار می کنند، تعیین کننده زمانی است که این کار به طول می انجامد.