Skip to main content

ابزارهای آنلاین دورکاری: تجربه استفاده، امکانات و ویژگی‌ها

کدام ابزار آنلاین برای اهداف کاری سازمان من مناسب است؟
امکانات و محدودیت‌های هر ابزار چیست؟
تجربه استفاده از هر ابزار در میان کارکنان سازمان های ایرانی چه طور بوده است؟
چه نکاتی را برای استفاده مناسب و ایمن از این ابزارها باید رعایت کرد؟

با شروع کرونا، بسیاری از شرکت ها ناچار به کاهش ساعت حضور کارکنان در ادارات شدند و برای پیشبرد کارها و همکاری ها به استفاده از ابزارهای آنلاین برای انجام وظایف روزانه، برگزاری جلسات، ارائه گزارش‌های روزانه، و … روی آوردند. این کوچ گسترده به فضای کاری آنلاین که در ابتدا موقعیتی موقتی هم فرض می‌شد، تقریبا به اجبار و نه بر اساس برنامه‌های حساب‌شده سازمانی صورت گرفت. در نتیجه، فضای آنلاین که قبل از این شرایط، شاید بیشتر به عنوان فضای تنفس بین کارهای روزانه توسط کارکنان استفاده می‌شد، تبدیل به فضای اصلی تعامل کاری شد. این موضوع با خود چالش‌‌ها و فرصت‌هایی را برای کارکنان و برای سازمان‌ها به همراه داشته است.

ابزارهای آنلاین دورکاری: تجربه استفاده، امکانات و ویژگی‌ها

با شروع کرونا، فضای آنلاین که قبل از این شرایط، شاید بیشتر به عنوان فضای تنفس بین کارهای روزانه توسط کارکنان استفاده می‌شد، تبدیل به فضای اصلی تعامل کاری شد. این موضوع با خود چالش‌‌ها و فرصت‌هایی را برای کارکنان و برای سازمان‌ها به همراه داشته است

یکی از این چالش‌ها پیدا کردن ابزار درست برای کاربردهای کاری مورد نیاز است. کارکنان و مدیران سازمان ها هر دو زمان زیادی از این مدت قرنظینه را به جستجوی ابزاری که بتواند پاسخگوی بهتری برای نیاز آن ها باشد گذرانده اند و می‌گذرانند

چالش دیگر، بهره‌وری پایین‌تر نیروی کار در استفاده از این ابزارها و پیشبرد کار در منزل است. سازمان ها می خواهند بدانند که آیا می توانند کاری برای ارتقای این بهره‌وری انجام دهند؟ آیا مشکل از ابزارهای انتخابی است؟

همچنین شاید جالب باشد که بدانیم برخی سازمان ها و کارکنان چه ترفندها و راه‌هایی برای بهبود بهره‌وری کاری خود با استفاده از ابزارهای آنلاین به کار برده‌اند

ابزارهای آنلاین دورکاری
گزارشی که با عنوان «تجربه افراد از ابزارهای آنلاین دورکاری» ملاحظه می کنید، دو بخش دارد

در بخش اول،

بر اساس تحلیل داده‌های یک پیمایش آنلاین در فاصله فروردین تا تیر ۹۹ تدوین شده است. پس از مطالعه این گزارش خواهید دانست که:

+ کدام دسته از کارکنان برای انجام وظایف روزانه خود بیشتر از انواع ابزارهای آنلاین استفاده کرده‌اند؟
+ تعامل‌های روزانه کاری چه طور تحت تاثیر استفاده از ابزارهای آنلاین قرار گرفته است؟
+ تجربه افراد از جلسات آنلاین چه بوده است؟
+ کدام پلتفرم های ارتباطی بیشترین سهم را در برگزاری جلسات آنلاین داشته اند؟
+ تحت شرایط محدودیت سرعت اینترنت، تجربه افراد از پیشبرد کار چگونه بوده است؟

در بخش دوم،

به بررسی ابزارهای. آنلاینی که برای اهداف متفاوت کاری مورد استفاده قرار گرفته‌اند می‌پردازیم. درباره هر ابزار اطلاعاتی که مدیران برای تصمیم‌گیری به استفاده از آن نیاز دارند ارائه شده است، از جمله:

+ امکانات و کاربرد اصلی نرم‌افزار
+ محدودیت‌های هر نرم افزار
+ قیمت و شیوه پرداخت برای استفاده از امکانات آن
+ قابلیت یکپارچگی با سایر ابزارهای سازمانی
+ سرعت و کیفیت اینترنت مورد نیاز برای استفاده
+ تجربه استفاده از آن برای کاربران سازمان‌های ایرانی

این گزارش در هر بار به روز رسانی گزارش بدون نیاز به خرید مجدد آن، نسخه جدید به ایمیل شما ارسال خواهد شد

[purchase_link id=”7272″ text=”خرید آسان” style=”button” color=”blue”]